Đèn trang trí để bàn hình ngọc trai và vỏ sò

90,000